Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

„Стойност+” – пациентите стават фактор в здравната политика

Тя добави, че достъпът, качеството и сигурността на здравната помощ са една единна цел, в центъра на която стои пациентът. Този замисъл е намерил израз и в Директивата за трансграничното здравеопазване, която предстои да бъде приета.

Заслужава да се отбележи и фактът, че Европейската комисия постоянно разгръща инициативи в същата посока. Гарантирането на правата на пациента в процеса на клиничните проучвания; преодоляването на неравенствата в отделните страни и региони; пациентът, електронното здравеопазване и телемедицината; постоянна и висока информираност за новостите в медицината и устойчивост на пациентските организации – това са области, в които непрекъснато се търсят адекватни решения.

Впечатление прави още една тенденция, посочиха експертите – все по-често на паневропейско ниво ставаме свидетели на резултатни партньорства със съсловните организации на медицинските професионалисти – на лекарите (CPME), на фармацевтите (PGEU), на медицинските сестри (EFN), отделни добри примери има и в някои страни.

Качествено, достъпно и гарантирано безпрепятствено здравно обслужване за гражданите на всички държави в целия континент – тази основна цел на здравната политика на европейските институции е един от фокусите семинара, организиран от Европейския пациентски форум EPF, българската Конфедерация „Защита на здравето” (КЗЗ) и Фондация „Медтроник”, която вече разгръща дейността си не само в САЩ, но и на Стария континент. В семинара участват представители на няколко национални и международни пациентски организации, експерти на ЕРF и Европейската комисия.  

Европейският пациентски форум е авторитетна организация, която обединява 39 паневропейски и национални формации на пациенти с различни заболявания и 8 кандидатстващи за членство. Уважаван член на EPF e и българската Конфедерация „Защита на здравето”, основана през 2005 година, която отстоява интересите на повече от 50 000 български пациенти от 26 организации.

През последните години конфедерацията участва активно в  осъществяването на проекта „Стойност+”, чиято цел е да стимулира пациентските организации в Европа да вземат дейно и смислено участие в процеса на формиране на здравната политика на континента. Ходът на работата по проекта също бе представен на семинара, като бе подчертано, че финалното обобщение на резултатите от него ще бъде представено през декември, като най-добрите политики и практики ще намерят място в специален наръчник.

Автор: БАЗП  Източник: www.zdrave.net
 

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд