Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

Кръгла маса на тема: "Подобряване на политиките за ранна диагностика и превенция на онкологичните заболявания в България и повишаване на осведомеността на целевата група относно възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"


На 03.05.2019 г. от 10 ч. в конферетната зала на х-л Родопи, гр. Хасково, БАХОзД "Живот" ще проведе Кръгла маса на тема:
"Подобряване на политиките за ранна диагностика и превенция на онкологичните заболявания в България и повишаване на осведомеността
на целевата група относно възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Инициативата се организира в рамките на проект "#ДаЗащитимНашатаГрижа" по ОП "Добро управление"

Бихме искали да използваме възможността всички ние - граждански структури експерти и държавни институции да обсъдим и посочим по-ясно конкретни 
проблеми и пречки, да потърсим заедно подходящи и бързи решения за тях. Убедени сме,че само по пътя на такава открита и компетентна обществена дискусия може реално да бъде защитен общественият интерес и да се подобри здравната политика по отношение на онкоболните. 

При желание за участие в дискуцията направените заявки на тел. 0887 30 77 22 - Арабаджиева.

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд